GK-SoLD

Trung Tâm 579 nhận bằng khen của Sở LĐTB&XH TP. Đà Nẵng 2015

Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, Trung Tâm Đào Tạo Và Dạy Nghề 579 vinh dự được Sở Lao Động Thương Binh và XH TP. Đà Nẵng tặng thưởng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy nghề năm học 2014-2015,  và liên tục trong nhiều năm qua Trung Tâm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng nhiều bằng khen về các lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô, mô tô….GK-SoLD

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>