Archives

now browsing by author

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

     1. Trưởng phòng Tổ Chức – Nhân Sự ( 01 NAM ). – Nam, Tuổi từ 30 – 40  1. Mô tả công việc: – Xây dựng quy trình, cơ cấu nhân sự cho các Phòng ban của công ty. – Xây dựng quy trình làm việc cho các bộRead More

Thông báo lịch thi sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 04/2021

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 04/2021 cụ thể như sau: 1. Thời gian: 09 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2021 (Chủ Nhật). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Hoà Cầm – 115 Trường Sơn rẽ vào 3. Danh sách và số báo danh các thíRead More

Thông báo lịch thi sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 03/2021

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 03/2021 cụ thể như sau: 1. Thời gian: 07 giờ 15 ngày 26 tháng 03 năm 2021 (thứ Sáu). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5 – gần 164 Đỗ Bá (43 Ngũ Hành Sơn rẽ vào) 3. Danh sách vàRead More

Thông báo lịch thi sát hạch cấp GPLX hạng A1 đợt 2 tháng 01/2021

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 01/2021 (đợt 2) cụ thể như sau: 1. Thời gian: 13 giờ 30 ngày 28 tháng 01 năm 2021 (thứ Năm). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Hoà Cầm – 115 Trường Sơn rẽ vào 3. Danh sách và số báo danhRead More

Thông báo lịch thi sát hạch cấp GPLX hạng A1 đợt 1 tháng 01/2021

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 01/2021 (đợt 1) cụ thể như sau: 1. Thời gian: 13 giờ 15 ngày 11 tháng 01 năm 2021 (thứ Hai). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5 – gần 164 Đỗ Bá (43 Ngũ Hành Sơn rẽ vào) 3. DanhRead More

Thông báo tuyển dụng Giáo viên dạy lái xe

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE ÔTÔ Số lượng: 20 người Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Có GPLX ôtô trên 3 năm; hoàn thành chứng chỉ đào tạo về sư phạm dạy nghề, tin học, ngoại ngữ theoRead More

Thông báo lịch thi sát hạch cấp GPLX hạng A1 đợt 2 tháng 12/2020

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 12/2020 (đợt 2) cụ thể như sau: 1. Thời gian: 13 giờ 15 ngày 26 tháng 12 năm 2020 (thứ Bảy). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5 – gần 164 Đỗ Bá (43 Ngũ Hành Sơn rẽ vào) 3. DanhRead More

Thông báo lịch thi sát hạch cấp GPLX hạng A1 đợt 2 tháng 11/2020

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 11/2020 (đợt 2) cụ thể như sau: 1. Thời gian: 07 giờ 15 ngày 25 tháng 11 năm 2020 (thứ Tư). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5 – gần 164 Đỗ Bá (43 Ngũ Hành Sơn rẽ vào) 3. DanhRead More

TB về thay đổi thời gian sát hạch hạng A1 đợt 2 tháng 10/2020

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Sở GTVT Tp.Đà Nẵng đã có sự điều chỉnh về thời gian sát hạch cấp GPLX hạng A1 dự kiến sẽ tổ chức trong ngày 27/10/2020 đối với các học viên của Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 như sau:  Thời gianRead More

Thông báo lịch thi sát hạch cấp GPLX hạng A1 đợt 2 tháng 10/2020

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 10/2020 (đợt 2) cụ thể như sau: 1. Thời gian: 13 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2020 (thứ Ba). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Hoà Cầm – 115 Trường Sơn rẽ vào 3. Danh sách và số báo danhRead More

Thông báo lịch sát hạch hạng A1 tháng 10/2020

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 10/2020 cụ thể như sau: 1. Thời gian: 13 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2020 (thứ Ba). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Hoà Cầm – 115 Trường Sơn rẽ vào 3. Danh sách và số báo danh các thíRead More

Thông báo lịch sát hạch hạng A1 sau dịch (đợt 28/07/2020)

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 trân trọng thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 (khoá 28/07/2020 tạm hoãn do dịch Covid-19) cụ thể như sau: 1. Thời gian: 07 giờ 15 ngày 16 tháng 09 năm 2020 (thứ Tư). 2. Địa điểm:   Trung tâm sát hạch lái xe Hoà Cầm – 115 Trường Sơn rẽ vào 3. Số lượng: 220.HVRead More