Tuyển Dụng

now browsing by category

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác, Trung tâm GDNN 579 cần tuyển dụng vị trí sau:  – PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM : ( 01 NAM ) 1. Mô tả công việc: • Thay mặt Giám đốc trung tâm đối ngoại với các sở, ban ngành… cơ quan chứcRead More

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác, Trung tâm GDNN 579 cần tuyển dụng vị trí sau:  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO: ( 01 NAM )  Mô tả công việc: – Tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành các công tác: CôngRead More

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

     1. Trưởng phòng Tổ Chức – Nhân Sự ( 01 NAM ). – Nam, Tuổi từ 30 – 40  1. Mô tả công việc: – Xây dựng quy trình, cơ cấu nhân sự cho các Phòng ban của công ty. – Xây dựng quy trình làm việc cho các bộRead More