Quy định đào tạo nghề

quy dinh
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ
——————————-

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2008
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 62 VÀ ĐIỀU 72
CỦA LUẬT DẠY NGHỀ

QUYẾT ĐỊNH
Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề
thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội
xuất ngũ học nghề

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DẠY NGHỀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *