Công ty CP 579-STT nhận Bằng khen của Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI)

Sáng ngày 18/12/2015 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội viên và diễn đàn “Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập”.

Tại Hội nghị đã tiến hành tổng kết hoạt động năm 2015, biểu dương khen thưởng các Hội viên có thành tích đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Công ty CP 579-STT vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Trung ương Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc trong năm 2015 vừa qua.

DSC01672w

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *