Đào tạo

now browsing by category

 

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 07/2024.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  60.000 đồng + Thực hành:  70.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG VÀ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 07/2024

01. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 06.C-24 VÀ LỚP MÔ TÔ A1: – Thời gian: Vào lúc: 07 giờ 30, ngày 13/07/2024 (Sáng Thứ Bảy). – Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579, Số 98 Núi Thành, Đà Nẵng. 02. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 11.B1-24; 10.B2-24: – ThờiRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 06/2024.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  60.000 đồng + Thực hành:  70.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG VÀ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 06/2024

01. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 09.B1-24; 08.B2-24; 05.C-24 VÀ LỚP MÔ TÔ A1: – Thời gian: Vào lúc: 07 giờ 30, ngày 08/06/2024 (Sáng Thứ Bảy). – Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579, Số 98 Núi Thành, Đà Nẵng. 02. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 10.B1-24; 09.B2-24:Read More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 05/2024.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  60.000 đồng + Thực hành:  70.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG VÀ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2024

01. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 06.B1-24 VÀ 04.C24: – Thời gian: Vào lúc: 07 giờ 30, ngày 04/05/2024 (Sáng Thứ Bảy). – Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579, Số 98 Núi Thành, Đà Nẵng. 02. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 07.B2.24 VÀ LỚP MÔ TÔ A1: –Read More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 04/2024.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  60.000 đồng + Thực hành:  70.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG VÀ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2024

1. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 05.B2.24: – Thời gian: Vào lúc: 07 giờ 30, ngày 06/04/2024 (Sáng Thứ Bảy). – Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579, Số 98 Núi Thành, Đà Nẵng. 2. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 05.B1.24 VÀ LỚP MÔ TÔ A1: – Thời gian: VàoRead More

THÔNG BÁO: LỊCH HỌC VÀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT CÁC LỚP Ô TÔ TẠI TRUNG TÂM

      TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 579       ĐC: Số 98 Núi Thành – Q.Hải Châu – Tp Đà Nẵng.       Điện thoại: 0236.2216579 Trân trọng !

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG VÀ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2024

1. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 03.B1.24 VÀ 04.B2.24: – Thời gian: Vào lúc: 07 giờ 30, ngày 16/02/2024 (Sáng Thứ Bảy). – Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579, Số 98 Núi Thành, Đà Nẵng. 2. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 03.C.24 VÀ LỚP MÔ TÔ A1: – ThờiRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 02/2024.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  60.000 đồng + Thực hành:  70.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG VÀ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 02/2024

1. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 02.B1.24 VÀ 02.C.24: – Thời gian: Vào lúc: 07 giờ 30, ngày 17/02/2024 (Sáng Thứ Bảy). – Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579, Số 98 Núi Thành, Đà Nẵng. 2. KHAI GIẢNG LỚP Ô TÔ 03.B2.24 VÀ LỚP MÔ TÔ A1: – ThờiRead More