nhan BKhen UBw

Công ty CP 579-STT nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Ngày 31/3/2016 Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Tp.Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

 

Tại Hội nghị đã tiến hành tổng kết 10 năm hoạt động của Hiệp hội, biểu dương khen thưởng các Hội viên có thành tích đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp – Công ty CP 579-STT vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2015 vừa qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>