Đào tạo

now browsing by category

 

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 03/2023.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  40.000 đồng + Thực hành:  50.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 02/2023.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  40.000 đồng + Thực hành:  50.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 01/2023.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  40.000 đồng + Thực hành:  50.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 12/2022.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  40.000 đồng + Thực hành:  50.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 11/2022.

Giấy tờ mang theo: CMND/CCCD (bản gốc) hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) và GPLX ôtô – moto (nếu có) Lệ phí: – Lệ phí sát hạch:  + Lý thuyết:  40.000 đồng + Thực hành:  50.000 đồng   – Lệ phí cấp GPLX (nếu đạt sát hạch):   135.000 đồng. Những học viênRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 10/2022 (ĐỢT II)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 579 Thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 Tháng 10/2022 ( Đợt II) cụ thể như sau: Thời gian sát hạch: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/10/2022 (Chiều Thứ Tư). Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch lái xe Hoà Cầm. (115 Đường Trường SơnRead More

THÔNG BÁO: LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 10/2022.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 579 Thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 Tháng 10/2022 cụ thể như sau: Thời gian sát hạch: vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 11/10/2022. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5. Đối diện 164 Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ HànhRead More

THÔNG BÁO: LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 9/2022 (ĐỢT II)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 579 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 Tháng 9/2022 ( Đợt II) cụ thể như sau: Thời gian sát hạch: vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30/9/2022. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5. Đối diện 164 Đỗ Bá, phường MỹRead More

THÔNG BÁO: LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 – THÁNG 9/2022 (ĐỢT I)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 579 Thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 Tháng 09/2022 ( Đợt I) cụ thể như sau: Thời gian sát hạch: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/9/2022. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5. Đối diện 164 Đỗ Bá, phường Mỹ An,Read More

THÔNG BÁO: LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP GPLX HẠNG A1 – THÁNG 7/2022.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 579: Thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 Tháng 07/2022 cụ thể như sau: Thời gian sát hạch: vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 26/7/2022. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5. Đối diện 164 Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. DanhRead More

120 BÀI THI MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG; HIỆU LỰC TỪ 01/6/2022

Theo quy định bắt đầu từ 1/6/2022 sẽ có thêm “Nội dung học lái xe mô phỏng” vào chương trình đào tạo lái xe ô tô các hạng. Bắt đầu từ ngày 15/6/2022 sẽ chính thức có thêm nội dung thi mô phỏng trong các kì thi sát hạch cấp giấy phépRead More

THÔNG BÁO: LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP GPLX HẠNG A1. THÁNG 6/2022

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 579: Thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX hạng A1 Tháng 06/2022 cụ thể như sau: Thời gian sát hạch: vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 23/6/2022. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch lái xe Trường 5. Đối diện 164 Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.Read More