Thông báo SHQG B2-100, C-29

Trung Tâm Đào Tạo & Dạy Nghề 579 Thông Báo sát hạch Quốc Gia Lớp B2 Khóa 100 và Lớp C khóa 29
Lớp B2 Khóa 100 : Thứ 3 ngày 21/07/2015
Lớp C Khóa 29Thứ 4 ngày 29/07/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *