Quy định tốc độ mới tài xế Việt cần nhớ

Quy định tốc độ mới tài xế Việt cần nhớ

Từ 1/3, tốc độ tối đa của hầu hết các phương tiện tăng thêm 10 km/h cả trong và ngoài khu dân cư.Quy định tốc độ mới tài xế Việt cần nhớ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *