Lịch sát hạch (các kỳ còn tồn đọng cuối tháng 7)

Sở GTVT dự kiến lịch sát hạch quốc gia các khoá cuối tháng 7 đã bị hoãn do nghỉ dịch Covid-19 như sau:

1. Môtô A1: 200hv, dự kiến sát hạch ngày 16/9/2020 (2 buổi)

2. B2.188: 107hv (92 chính khoá và 15 thi lại). Dự kiến sách hạch ngày 15 và 17/9/2020

(sát hạch lý thuyết theo bộ đề mới 600 câu đối với ôtô và 200 câu đối với môtô)

Vậy, Trung tâm thông báo cho các giáo viên, học viên biết nội dung trên để có kế hoạch ôn tập lý thuyết và thực hành nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ sát hạch.

Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể sau khi có lịch sát hạch đã được Sở GTVT phê duyệt.

Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>