Kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời tạc dạ ghi công, biết ơn vô hạn công lao to lớn đó và đã có nhiều cố gắng, dành sự quan tâm, chăm lo đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với đất nước.

Tại đơn vị, trong suốt thời gian hoạt động vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty cũng dành nhiều sự quan tâm sâu sắc đến các trường hợp này. Năm nay Ban lãnh đạo Công ty tổ chức buổi gặp mặt, nói chuyện thân mật với các CB-NV-GV hiện đang làm việc tại các phòng, đơn vị của Công ty là thương binh, con của thương binh-liệt sỹ nhằm ôn lại truyền thống, nắm bắt hoàn cảnh hiện tại của các đối tượng này.

Dịp này Ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn Bộ phận đã đi thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH mà đơn vị đang phụng dưỡng.

DSC04630w

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *