Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng động viên kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989), Ban lãnh đạo Công ty tổ chức buổi gặp mặt, nói chuyện thân mật với CLB Cựu Quân nhân tại đơn vị để ôn lại truyền thống hào hùng, động viên tinh thần các đồng chí đã từng tham gia lực lượng vũ trang hiện đang làm việc tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty, nhằm phát huy vai trò và tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, vững tin vào lý tưởng cách mạng trong thời kỳ mới, đây cũng là một trong những hoạt động thường kỳ tại Công ty.
 

     

                        Tặng quà các Cựu quân nhân trong Câu lạc bộ                                                 Vẫn hát khúc quân hành ca
 

Bảy mươi năm đã qua nhưng tinh thần Toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, khơi gợi, truyền lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay là nhờ có công lao to lớn và sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ các chiến sĩ cách mạng và đồng chí, đồng bào cả nước. Trong không khí hào hùng của cả nước chào mừng kỷ niệm ngày Lễ trọng đại 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chúng ta càng thấy khâm phục, tự hào về những thế hệ cách mạng cha anh, khơi dậy ý chí kiên cường, tinh thần hết mình vì độc lập tự do, vì Tổ quốc, vì nhân dân. Thế hệ chúng ta hôm nay không bao giờ được quên truyền thống và phải phát huy tinh thần cách mạng cao đẹp của các thế hệ đi trước, tập trung giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng cho thế hệ trẻ có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, chuyên nghiệp, có tinh thần cách mạng, có ý chí tiến công, không lùi bước trước khó khăn, thử thách theo đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Chúng ta quyết tâm xây dựng đơn vị đoàn kết, phát triển bền vững góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *