Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Năm nay toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước tưng bừng chào đón  kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944), 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, QĐND Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, QĐND Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất mực lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Hoà chung không khí hân hoan cả nước, các đơn vị trực thuộc Công ty CP 579-STT đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, gặp mặt các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đơn vị có thời gian tham gia lực lượng vũ trang nhằm thăm hỏi, động viên và ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, đặc biệt tại Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 được sự tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, CLB Cựu Quân nhân đã tổ chức đoàn cán bộ đi dâng hương đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh Cả của QĐND Việt Nam.

DSC_4320w

Đại diện Ban lãnh đạo họp mặt với các Cựu quân nhân tại KTX

1502572_312869068907353_9048532698226884618_n

Đoàn Cựu quân nhân của Trung tâm ĐT&DN 579 dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

Trên đường đi, Đoàn cũng đã dừng thăm các điểm di tích lịch sử, long trọng dâng hương tưởng niệm các anh hùng – liệt sỹ và tìm hiểu thêm về lòng quả cảm, sự hy sinh, các chiến công hào hùng của nhân dân và quân đội ta trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho dân tộc.

Qua chuyến đi, các thành viên trong đoàn đều cùng tâm niệm: sự hy sinh của những người lính trong suốt chiều dài các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc thật là quá lớn lao, ngày nay chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND anh hùng, kiên định vững vàng, trong sáng về phẩm chất, gương mẫu về hành động, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Thường xuyên giáo dục thế hệ sau tiếp nối truyền thống gia đình, học hành tiến bộ để trở thành những người có ích cho xã hội. Bản thân mỗi quân nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cố gắng vượt mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử vàng của quân đội Việt Nam anh hùng và dân tộc Việt Nam Anh hùng, làm rạng rỡ hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Ngày nay chúng ta cùng tin tưởng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống oanh liệt được viết lên qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới QĐND Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; không ngừng đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nắm vững nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị, nâng cao chất lượng chính trị, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, cả tổ chức biên chế và trang bị, trình độ chính quy và trình độ tác chiến, cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị; có cơ cấu và quy mô hợp lý, theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, sẵn sàng đánh thắng trong mọi tình huống; Chủ động dự báo, nhạy bén nắm bắt tình hình; bình tĩnh, khôn khéo, tỉnh táo, sáng suốt trong xử lý các tình huống cụ thể; không để bị kích động, mắc mưu, khiêu khích, bị động, bất ngờ trong mọi tình thế, lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *